WEB TV, ANDROID APP dhe PC WINDOWS APP

Shiqo Live Web TV 

Shkarko aplikacionin për Pc Windows 

Shkarko aplikacionin për ANDROID

Shkarko aplikacionin Smart IPTV për Samsung smart TV TIZEN OS